მთავარი სერვისები ჩვენს შესახებ სიახლე კონტაქტი

ქ.თბილისი მირზა გელოვანის 3 ჩიხი

შპს „სეიფფლეის“

info@safeplace.ge

www.safepalce.ge

577 13 55 15

593 61 57 28

 

ჩვენს მომსახურებაში შედის ობიექტის ინსპექტირება

    - საფრთხეების იდენტიფიცირება და რისკების დოკუმენტის შემუშავება;

    - რეკომენდაციების გაცემა;

    - უსაფრთხოების ინსტუქციების შემუშავება;

    - გაცემული რეკომენდაციების შემდგომ საკონტროლო ინსპექტირება;

 

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვა და მართვა

    - შრომის უსაფრთხოების ცალკეული დოკუმენტაციის მომზადება:

    * შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა;
    * შრომის უსაფრთხოების გეგმა;
    * შრომის უსაფრთხოების წესი;
    * საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა;


    - ტრენინგები:

    * სახანძრო უსაფრთხოება;

    * ელექტრო უსაფრთხოება;

    * სიმაღლეზე მუშაობა;

    * დახურულ სივრცეში მშაობა;

    * პირადი და კოლექტიური დაცვის აღჭურვილობა;

    * შრომის ჰიგიენა;

    * შრომითი ურთიერთობები;

    * გარემოს დაცვა და ეკოლოგია;

    * პროფესიული დაავადებები;

    * ამწე სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხოება;

    * ამწე მექანიზმების უსაფრთხოება;

    * გზაზე უსაფრთხოება;