მთავარი სერვისები ჩვენს შესახებ სიახლე კონტაქტი

ქ.თბილისი მირზა გელოვანის 3 ჩიხი

შპს „სეიფფლეის“

info@safeplace.ge

www.safepalce.ge

577 13 55 15

593 61 57 28

 

ჩვენი პარტნიორი კომპანიები
ჩვენს შესახებ

     ჩვენი კომპანიის მიზანია, საქართველოში შრომის  უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის დარგში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა. ორგანიზაციებსა და საწარმოებს ვეხმარებით უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნასა და გაუმჯობესებაში, საფრთხეების იდენტიფიცირებასა და რისკების შეფასებაში. ასევე,  ვუზრუნველყოფთ სამუშაო გარემოს ინსპექტირებას, ცნობიერების ასამაღლებელ ტრენინგებს და შესაბამისი დოკუმენტაციის შემუშავებას.

 

     შპს "სეიფფლეის"_ის გუნდი შედგება პროფესიონალებისგან და  არის შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის წევრი.

 

     საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსის" შესახებ,ავალდებულებს ყველა ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართულ პირს, რომ ჰყავდეს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი ან დაიქირაონ კომპანია, რომელიც გაუწევს შესაბამის მომსახურებას საქართველოს კანონმდებლობის გათვალისწინებით. სწორედ ამიტომ ჩვენი კომპანია გთავაზობთ, როგორც ერჯერად (ობიექტის შემოწმება და დარღვევებზე „რეპორტინგი“) ასევე ვადიან მომსახურებას, რაც თავის მხრივ ითვალისწინებს შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვას და მართვას.

ჩვენი მომსახურება ვრცელდება როგორც მძიმე,მავნე და საშიშპირობებიან ასევე ეკონომიკურ სფეროში ჩართულ კომპანიებზე (მშენებლობება, წარმოებება,  ოფისები, მაღაზიები, ბარ-რესტორნები, სასტუმროები, კლინიკები, საცხობები, აფთიაქები, სილამაზისა სალონები და ა.შ.)....

 

    ჩვენი მომსახურება ვრცელდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ოფისები მდებარეობს როგორც თბილისში (ცენტრალური ოფისი) ასევე ქუთაისში (რეგიონალური ოფისი).